EnobEMS to uporządkowany system zarządzania oraz oszczędzania ciepła i energii.

Jest to działanie, w którym analizujemy, w trybie ciągłym, zużycie każdego rodzaju ciepła i energii przez obiekty oraz sugerujemy, projektujemy i nadzorujemy wprowadzanie korzystnych zmian.

Innymi słowy, to długookresowa weryfikacja i współpraca nastawiona na trwałe obniżanie zużycia, a przede wszystkim kosztu użytkowania obiektów.

Nad techniczną stroną naszych projektów oraz ich wdrożeniem w obiekcie pracuje nasz zespół doświadczonych inżynierów, projektantów i praktyków.

Czy wiesz,

 ile obiekty, którymi zarządzasz, zużywają ciepła i energii  ?

ile obiekty, którymi zarządzasz, zużywają ciepła i energii?jak wypadają one na tle konkurencji, zużywa więcej czy mniej?co konkretnie zrobić, aby stale obniżać zużycie?jak zaprojektować i zrealizować działania, które zwrócą się najszybciej?jak mierzyć wynik wprowadzanych ulepszeń?


Przyszłość obiektów jest jasna  będą wyłącznie zeroenergetyczne.

My już teraz działamy - obniżamy zużycia ciepła i energii, z

Spokój


że przyszłość jest w dobrych rękach; już teraz zmierzamy do obiektów zero-energetycznych.

Pewność


że działania, które podejmujemy są merytoryczne i najkorzystniejsze.

Porządek


bo wyniki są transparentne, a oszczędności wymierne.

Główne zalety EnobEMS:

Ciągły Audyt energii i obiektu - dostępny online (aktualizowany na bieżąco)

Lista zmian do wprowadzenia i projekty wykonawcze najlepszych rozwiązań

Nadzór nad wdrożeniem projektu oraz długoterminowa weryfikacja efektów

Kompletny obraz zużycia energii - wiele źródeł, różne paliwa i odbiorniki ciepła

Ocenia projekty pod kątem SPBT, ROI oraz budynek na tle podobnych obiektów

Więcej szczegółów i korzyści z EnobEMS, w tabeli.

EnobEMSBiznesEconomic
Obniża zużycie ciepła i energii w kolejnych latach
Wskazuje kolejne działania i projekty
Opieka dedykowanego inżyniera
Projekty instalacji
Aktualna charakterystyka energetyczna obiektu
Porównuje budynek na tle innych obiektów
Pokazuje rzeczywistą stawkę za ciepło i energię
Rozdziela zużycie pomiędzy części obiektu i procesy
Porównuje dane finansowe, czyli koszt w kolejnych latach
Analizuje opłacalność projektu
Analizuje dostępne nośniki energii
Stały i bieżący dostęp do projektów, dokumentów oraz wyników

Zobacz rozwiązania i projekty, które sprawdzają się najlepiej.